Privacy verklaring Vergaderhamers

31-05-2018

Privacy verklaring Vergaderhamers

De Stichting Kwaliteitsregelingen Congres- en Vergaderbranche, handelend onder de naam Vergaderhamers en Het Erkende Congresbedrijf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze contactgegevens: Vergaderhamers, Postbus 62, 5600 AB Eindhoven, juridisch gevestigd te Ranger 11, 5591 PT Heeze, www.vergaderhamers.nl, info@vergaderhamers.nl. tel. +31408482836.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vergaderhamers verwerkt geen persoonlijke gegevens, behalve voor de uitvoering van de met bedrijven gesloten zakelijke overeenkomst. De meest persoonlijke gegevens zijn naam, aanspreektitel en functie. Op onze site worden geen persoonsgegevens verzameld. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers, enkel niet op personen herleidbare verkeersstatistieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vergaderhamers verwerkt enkele bedrijfs- en persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vergaderhamers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vergaderhamers bewaart de namen en contactgegevens van contactpersonen en contractanten zolang de samenwerking loopt. Na contractbeëindiging blijven deze nog 7 jaar bewaard voor historische raadpleging over de samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vergaderhamers verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vergaderhamers gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Door een mail te sturen naar info@vergaderhamers.nl kunt u opvragen hoe u in ons relatiebestand bent opgenomen of aan/afmelden voor toezending van onze mailings waarin we u informeren over relevante wijzigingen, nieuws, tips en bijeenkomsten.