Kwaliteit getoetst door onafhankelijke experts

Kwaliteit getoetst op ruim 140 aspecten.

Alle bij Vergaderhamer en Erkend Congresbureau aangesloten bedrijven krijgen om het jaar een deskundige en onafhankelijke inspectie door een professional aan de hand van een uniforme checklist. Daarnaast krijgen alle aangesloten bedrijven een mystery inspectie. 

Alle resultaten komen samen in een digitaal dashboard waarin een benchmark is opgenomen, zodat alle data inzichtelijk, transparant en vergelijkbaar toegankelijk zijn. 

Als nieuwe deelnemer is het mogelijk om een nulmeting aan te vragen. U weet dan waar uw bedrijf staat en kunt bij het behalen van een minimum aantal punten het kwaliteitsmerk aanvragen. De kwaliteitsnormen zijn altijd actueel en aangesloten op de ontwikkelingen in de markt. 

De volgende aspecten maken op hoofdlijnen deel uit van de inspectie:
 • algemeen ervaring, algemene voorwaarden, vergunningen, veiligheid, verzekeringen, duurzaamheid, uitstraling, hygiëne, onderhoud
 • capaciteiten van zalen, restaurants, toiletten, foyers in hun onderlinge verhoudingen
 • bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen inclusief minder validen
 • parkeren capaciteit, uitstraling, veiligheid, laadpunten
 • bewegwijzering: veiligheid en duidelijkheid zowel buiten en binnen
 • inrichting goede indeling en doorstroming
 • toiletten hygiëne, faciliteiten en uitstraling
 • zalen voorzieningen, daglicht, luchtverversing, beveiliging, inrichting
 • licht & geluid zonwering, geluidsdemping, geluidshinder
 • ICT & techniek bereikbaarheid, service producten, WIFI, assistentie, veiligheid, voorzieningen
 • klimaat ventilatie, verwarming, koeling, regelbaarheid, service en onderhoud
 • informatie communicatie, online presentatie, transparantie, actueel
 • kwaliteit & service proces- en kwaliteitsbeheersing, communicatie, dienstverlening, aansluiting met doelgroep
 • food & beverage flexibel, gevarieerd en hygiënisch

Hoe werkt het?

Bij een nulmeting, adviesbezoek of herhaal -inspectie bekijken we een aantal bewijsstukken en documenten, toetsen we vooraf uw online aanwezigheid, hanteren we een uitgebreide checklist en verrichten we ook technische controles. Na het bezoek ontvangt u een uitgebreide rapportage in een digitaal dashboard met benchmark. 

Drie, vier of vijf hamers
Om voor een classificatie met 3, 4 of 5 vergaderhamers in aanmerking te komen moet aan alle basisnormen voor dat aantal hamers zijn voldaan, en moeten bovendien respectievelijk 60%, 80% of 90% van alle optionele punten zijn behaald. 

Wanneer een locatie om bouwkundige of monumentale redenen redelijkerwijs niet aan een moderne eis kan voldoen wordt bekeken welke enkele - voor boekers en gasten acceptabele - dispensatie of gelijkwaardig alternatief mogelijk is. 

Vraag hier informatie aan over de classificatie voor locaties.
Vraag hier informatie aan over de erkenningseisen voor congresbureaus

Vijf goede redenen om te kiezen voor dit kwaliteitsmerk
1. u bent actief bezig met de kwaliteit en uitstraling van uw bedrijf
2. onafhankelijke experts geven u inzicht in plus- en verbeterpunten en stimuleren u het best mogelijk te realiseren
3. de benchmark geeft u inzicht in uw resultaten vs die van uw collega's in Nederland
4. het netwerk van Vergaderhamers en Erkend Congresbureau zorgt voor het uitwisselen van kennis en vakmanschap voor uw hele team
5. u onderscheid zich van uw collega's